Groźne choroby serca u dzieci

grozne-choroby-serca-u-najmlodszych

Choroby i przeróżne dolegliwości nie oszczędzają nawet najmłodszych. Dużo słyszy się o dzieciach, które mają zdiagnozowane poważne wady czy choroby serca jeszcze w życiu płodowym, czasami nawet podejmuje się leczenie operacyjne zanim dziecko opuści łono matki. Schorzenia mięśnia sercowego oraz powiązane mogą pojawić się w każdym okresie życia człowieka. Szpitale pełne są małych pacjentów, czekających na przeszczep, operację albo skuteczne leczenie.

Choroby serca u dzieci

Dziecko zaraz po urodzeniu poddawane jest wstępnej diagnostyce, w wyniku której mogą zostać ujawnione wady różnych układów, w tym te dotyczące serca. Zazwyczaj z uwagi na to, że wada zagraża życiu lub prawidłowemu rozwojowi noworodka, podejmuje się szybkie działania, w tym leczenie operacyjne. Dzięki temu można odpowiednio wcześnie pozbyć się istotnego czynnika wpływającego na mnóstwo późniejszych komplikacji. Bywa jednak tak, że wada jest ukryta bądź daje niejednoznaczne objawy. W takim przypadku nie zostaje podjęte leczenie i dziecko przez nieraz kilka lat pozostaje zdane tylko na siebie. Choroba może przebiegać bezobjawowo lub też charakteryzować się wpływaniem na ogólny rozwój – maluszek będzie wolniej zaczynał wszystkie etapy w swoim wczesnym życiu, będzie szybciej się męczył, a wadę uda się wykryć może dopiero podczas którychś z kolei badań bilansowych w wieku nastoletnim. Choroby serca u dzieci mogą nie dawać tak wyraźnych objawów z uwagi na wyższą kondycję ogólną organizmu, czasami też po prostu zostanie pominięta część diagnostyki, a nic z zewnętrznych objawów nie wskaże bezpośrednio na taką lub inną wadę.

Choroby serca u dzieci – objawy

Objawy poszczególnych wad są różne i zależą od ich specyfiki. Nie wszystkie można wykryć za pomocą obserwacji dziecka, może być konieczne przeprowadzenie dokładnej diagnostyki, która pozwoli na potwierdzenie podejrzewanych nieprawidłowości w budowie mięśnia sercowego i elementów układu krwionośnego – są to najczęściej spotykane miejsca występowania wad. Z uwagi na spore różnice między zdrowym a wadliwym sercem, dzieci z wadami wrodzonymi mogą mieć małe szanse na przeżycie, jeśli natychmiast nie podejmie się leczenia. Jedną z popularniejszych wad wrodzonych jest ubytek w obrębie przegrody międzykomorowej. Przez ten ubytek krew przecieka z komory do przedsionka serca. Spory przeciek oznacza mieszanie się krwi natlenowanej z nienatlenowaną i może się objawiać elementami niewydolności układu krążeniowego, może też utrudniać oddychanie, ale gdy jest niewielki, wadę można wykryć tylko dokładnie osłuchując serce i zwracając uwagę na nawet najdelikatniejsze szmery. Nieleczona wada potrafi samoistnie zniknąć, ale często jest też przyczyną zaburzeń w rozwoju dziecka, np. ma ono kłopoty z właściwym wzrostem i przybieraniem na wadze.

Inne objawy choroby serca u dziecka

  • Na problemy z sercem u dziecka mogą też wskazywać objawy takie jak:
    – męczenie się przy piciu z piersi, z butelki, słyszalne posapywanie
    – częste bezdechy senne
    – sinienie twarzy, głównie ust, palców u rąk
    – apatia, brak zainteresowania zabawą w późniejszym wieku